Erik Odijk (2014 -bis)

Vlak voor zijn residentie in het Emile Van Dorenmuseum overleed de moeder van Erik Odijk. Tijdens de vele uren van geconcentreerd werken en denken, voelde hij de noodzaak om hier een herdenkingsplek te creëren. Het resultaat was deze Verzamelplaats voor gedenkstenen voor verloren dierbaren.

Iedereen kon - en kan nog steeds - een steen bijdragen in herinnering aan een verloren dierbare.