Erik Odijk (2014 -bis)

Vlak voor zijn residentie in het Emile Van Dorenmuseum overleed de moeder van Erik Odijk. Tijdens de vele uren van geconcentreerd werken en denken, voelde hij de noodzaak om hier een herdenkingsplek te creëren. Het resultaat was deze Verzamelplaats voor gedenkstenen voor verloren dierbaren.

Deze herdenkingsplek staat in directe dialoog met het werk A meteorite named Erika, 2014, de indrukwekkende en gedetailleerde tekening van een brok albast in houtskool en pastelkrijt aan de gevel van het museum. Erika was de naam van Eriks moeder.

Iedereen kon - en kan nog steeds - een steen bijdragen in herinnering aan een verloren dierbare.