DOVO choco sleutel

Maandag 27 april 1942 staat geboekstaafd als een donkere dag in de geschiedenis van DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen. Die dag kwamen te Genk, ter plaatse van stadsdeel Bret-Gelieren, rond het middaguur vier ontmijners om die in de weer waren een onontplofte geallieerde bom onschadelijk te maken. De neutralisatie mislukte; het tuig explodeerde en zaaide dood en verderf.

Laurent Brauns, Victor Colson, Walthère Leroy, Joseph Jonas, Joseph Massart en Joseph Verdin behoorden tot de Luikse vleugel van DOVO, die ook in Limburg actief was. De eerste vier stierven; Massart kwam ongedeerd uit het ongeluk en Verdin werd gekwetst aan armen en handen. Het voorval veroorzaakte destijds veel opschudding in het Genkse en ook te Luik, waar vier jonge gezinnen treurden om het verlies van hun dierbaren.

De gebeurtenis verdween mettertijd in het stof van de geschiedenis, maar werd in 2016 opgerakeld op initiatief van Juliette Colson, dochter van de omgekomen Victor, en Marc Bertrands. Zij spanden zich in om op de plek waar de ontploffing plaatsvond een monument op te richten. De Stad Genk hielp hen daarbij.

Op 29 september 2016 werd de sobere gedenksteen, met daarop een duidingspaneel, op de hoek van de Sint-Lodewijkstraat en de Reinpadstraat ingehuldigd.

Het is de bedoeling jaarlijks rond 27 april een plechtige herdenking te organiseren. Daarmee worden moedige mensen geëerd die hun leven gaven om dat van anderen veiliger te maken. Bovendien is dit stukje geschiedenis intussen ondergebracht in het activiteitenprogramma van het stadsdeel Bret-Gelieren.

Marc Bertrands, Genk 2018

Deze taart herdenkt:
De ontmijners die het leven lieten toen ze op 27 april 1942 een onontplofte geallieerde bom wilden onschadelijk maken. Eén van hen was Genkenaar Victor Colson..

Ontwikkeld in samenwerking met:
Juliette Colson, dochter van Victor.

Deze taart kan u bestellen bij:

Bakkerij Goiris
Vennestraat 12, 3600 Genk - 089 35 21 63

Beschrijving:
Chocolade

Prijs:
€ 20,00