2014 - De ROCK show

In het kader van het kunstproject De Unie Hasselt-Genk nodigt Erik Odijk, als een 21ste-eeuwse Emile Van Doren, hedendaagse kunstenaars uit om samen met hem De ROCK show op te zetten. Zijn doel was een collectieve visie te geven op stenen, rotsen en berglandschappen en de daaruit voortvloeiende associaties van reizen, landschap en het Sublieme.

Erik Odijk richt zich duidelijk op de nieuwe romantiek, het grote verhaal en het vakmanschap. Hiermee sluit zijn werk dan ook aan op het meta-modernisme dat niet zozeer een kunststroming is als wel aandacht heeft voor een bepaalde gevoelsstructuur, sensibiliteit in het werk. Hij breidde het museum uit met een buitenatelier pal aan de westgevel van het gebouw waarachter zich het oorspronkelijke atelier van Emile van Doren bevindt. Erik Odijk werkte er in de maanden mei en juni ter plekke aan zijn tekening van een brok albast.

Met werk van Melanie Bonajo, Vaast Colson, Franziz Denyz, Jimmie Durham, Jean Bernard Koeman, Rudy J. Luijters, Ives Maes, Lara de Moor, Erik Odijk, Anja Rachmat, Erlend Williamson, Tom Wolseley, bruiklenen van PINK de Thierry (Gemeentemuseum Helmond), François Roffiaen (Stedelijke Musea Ieper) en een filosofensteen (Kröller-Mullermuseum Otterlo) en werken uit de collectie van het Emile Van Dorenmuseum van Joseph Coosemans, François Roffiaen, Emile Van Doren en Armand Maclot.

In de tuin van het museum vind je vandaag nog enkele relicten van De ROCK show: de Verzamelplaats van Gedenkstenen voor Verloren Dierbaren en A Meteorite named Erika - beide van Erik Odijk - en een restant van de ‘Voorspelmodule’ van Vaast Colson. 

Rudy J. Luijters kreeg in 2016 de opdracht om het denkproces voor het tuinontwerp, onder de titel Een landschap voor een schilder verder uit te werken. Realisatie van het nieuwe ontwerp is voorzien voor 2018.

Van 21 juni t/m 5 oktober 2014

Beeld: Verzamelplaats van gedenkstenen voor verloren dierbaren van Erik Odijk (foto: Kristof Vrancken)