Willy Ceysens (1980)

Het kunstwerk boven de ingang van het stadhuis is er zolang als het stadhuis zelf. Meer nog: het werd speciaal voor deze plek gecreëerd.

Het basreliëf in gedreven rood koper met een oppervlakte van 50 m² bestaat uit drie delen, die elk nog eens over drie panelen zijn verdeeld. Het geheel geeft een symbolische voorstelling van de mens als schakel in een geheel van gebeurtenissen die zich in het gebouw afspelen.

In het cirkelvormig gedeelte bovenaan elk van de negen panelen worden de verschillende gebeurtenissen in een mensenleven grafisch voorgesteld.
Het paneel helemaal in het midden toont de schepping. Zonder de schepping zouden het leven en de levensgebeurtenissen onmogelijk geweest zijn.

Centraal in de schepping is het licht: de zon (God schiep eerst het licht). Daarrond nemen de hemellichamen, mens en dier en de natuur elk hun eigen plaats in.

De vier panelen links verzinnebeelden de mens in zijn opgang in het leven: de geboorte, de spelende jeugd, de studie (boek en sleutel) en de ontspanning (met o.a. de olympische ringen).

De vier panelen rechts omvatten de mens in de zomer van zijn bestaan en in de herfst van het leven tot en met de dood.

In het eerste vak (naast de schepping) herkennen we de mens in zijn creativiteit: cultuur, kunst (muziekinstrument). Het tweede toont de mens op zijn werk, zijn arbeid, zijn bedrijvigheid voor levensonderhoud (tandwiel, gevleugeld voorwerp). Het derde paneel gaat over de mens in zijn gezin, de bezadigde mens, de mens in berusting en op rust. Het laatste paneel stelt symbolisch de dood voor (o.a. uitgebeeld met kruisjes). De dood is oneindig maar niet het einde. De mens kan voortleven zoals in zijn werken en in de voortplanting.

Dit basreliëf is het werk van kunstenaar Willy Ceysens (1929-2007). Van opleiding edelsmid, vervaardigde deze zoon van een Limburgs kunstschilder en juwelier vooral kerkelijke kunst zoals kelken, kandelaars, tabernakels, kruisen maar ook juwelen en uitgepuurde, bijna mythische metalen beeldjes.