SMUG (2016)

Opdracht naar aanleiding van de tiende verjaardag van Jeugdcentrum Rondpunt 26.