Nils Norman

In het kader van het kunstproject De Unie Hasselt-Genk nam de Britse kunstenaar Nils Norman de wanden van de betonnen brug aan de Hoogzij onder handen. Deze brug verbindt het Heempark met het natuurgebied Kattevennen, maar vormt tegelijkertijd een bruuske onderbreking van de groenen strook die beide parken samen vormen. 

Norman wilde de verbinding tussen de twee delen versterken door een aantal visuele interventies. De beschildering van de binnenkant van de brug, een collage geïnspireerd op de illustraties van de landschapsschilder en arachnoloog Léon Becker, die in de 19de eeuw een standaardwerk over spinnen illustreerde, refereert aan de directe natuurlijke omgeving en het belang van het bewaren van het ecologische evenwicht in dit gebied. Becker was vroeger een regelmatige gast in Genk, voor wetenschappelijk veldonderzoek, maar ook als kunstenaar. Zijn werk is vertegenwoordigd in de collectie van het Emile Van Dorenmuseum.

vormt een bruuske onderbreking van de groene strook die , tussen het Heempark en Kattevennen, onder handen. De groene strook 

beschilderen met een collage, geïnspireerd op de illustraties van de landschapsschilder en arachnoloog Léon Becker (1826-1909). Becker illustreerde kinderboeken met mensgeworden insecten en bracht een driedelig standaardwerk uit over spinnen. De landschapsschilder-wetenschapper bezocht in de 19de eeuw het kunstenaarsoord Genk, op zoek naar zeldzame spinnensoorten en inspiratie. Het Emile Van Dorenmuseum bewaart enkele van zijn werken in de collectie.

de doorgang van het Heempark naar de ingang van Kattevennen in Genk onder handen genomen. De groene strook die deze twee parken samen vormen, wordt nogal bruusk doorbroken door de betonnen brug aan Hoogzij en dat zorgt voor zowel een fysieke als een mentale kloof.