Collectiebeleid

Het Emile Van Dorenmuseum. Huis van landschap en kunst ontstond uit het legaat van Stephanie Van Doren, dochter van landschapschilder Emile Van Doren. Via dit legaat kwamen zowel de kunstenaarswoning Le Coin Perdu als volledige inboedel in handen van de stad Genk. Dit is de basis waarop we vandaag nog steeds verder bouwen.

De collectie groeit voortdurend aan en heeft de ambitie het visuele en artistieke geheugen van het landschap in en rond Genk te omvatten. Dit geheugen wordt bewaard in het stedelijk erfgoeddepot, ondergebracht in de stadsbibliotheek. Ook Heemkring Heidebloemke bewaart er een deel van haar cultureel erfgoedarchief. In samenwerking wordt gewerkt aan de ontsluiting van het geheugen van Genk.

De collectie van het Emile Van Dorenmuseum bestaat uit:

  • een omvangrijke collectie kunstwerken, specifiek gerelateerd aan het Limburgs-Kempische landschap of één van de kunstenaar die actief was in Genk in de periode 1840-1940, aangevuld met hedendaagse werken, veelal van kunstenaars in residentie;
  • een omvangrijk fotoarchief waarin het geheugen van Genk en zijn landschap gevisualiseerd wordt;
  • meubelstukken, siervoorwerpen,... uit het legaat van Stéphanie Van Doren, waarvn het merendeel nog deel uitmaken van de inrichting van villa Le Coin Perdu;
  • een bibliotheek met naslagwerken, biografieën, tijdschriften,... gerelateerd aan het Limburgse landschap en de kunstenaars die er actief waren/zijn (te raadplegen via de catalogus van de stadsbibliotheek Genk) en een documentair archief met betrekking tot de kunstenaars actief in Genk en de Limburgse Kempen. 
De collectie van het Emile Van Dorenmuseum groeit voortdurend aan. Het collectiebeleid spitst zich toe op vier thema's, gebaseerd op de inhoudelijke lijnen van het museum:
  1. Leven en werk van Emile Van Doren zelf. Het museum is ondergebracht in zijn voormalige woonhuis, en draagt zijn naam. Om die reden streeft het museum ernaar een volledig beeld van Emile Van Doren als persoon en als kunstenaar te kunnen schetsen. Ook het leven en werk van Armand Maclot, die vanuit Antwerpen rond 1910 van Genk zijn thuis maakte, wordt actief verzameld.
  2. Leven en werk van kunstenaars die Genk en de Limburgse Kempen in beeld brachten voor de Tweede Wereldoorlog. Bovendien verzamelen en bewaren we een documentair archief, waarin het artistieke geheugen van Genk (deels) bewaard wordt. In uitbreiding verzamelt het museum ook de objecten, archiefstukken, affiches, postkaarten,... die het leven van het oude Genck en de Limburgse Kempen illustreren uit de tijd van Genk als station d'artistes, die het verhaal inhoudelijk ondersteunen;
  3. Het visuele geheugen van het landschap in Genk en de Limburgse Kempen
  4. Hedendaagse kunstwerken uit residentieprogramma. De historische collectie van het Emile Van Dorenmuseum wordt aangevuld met werken van residentiekunstenaars en hedendaagse interventies in het museum, zijn tuin en het Genkse landschap.

Met dit alles bouwen we het Emile Van Dorenmuseum uit tot een huis waar landschap en kunst centraal staan.