LANGDURIGE BRUIKLEEN - Willy Minders - Christus Koningkerk Waterschei

Willy MINDERS
Reconnaissance à la Sainte Vièrge
Olie op doek – Ø 2,30 m

In 1942 beleefde kunstenaar Willy Minders (1913-1977) een traumatische ervaring. Zijn dochter Murielle, amper zes maanden oud, had een veiligheidsspeld ingeslikt. Ze was in levensgevaar. Een spoedoperatie door dokter Glibert, de eerste chirurg, redde het kind. Uit dankbaarheid maakte Minders dit schilderij, en schonk het aan de dokter, die het op zijn beurt aan de kliniek van Waterschei schonk. Het werk hing vele decennia aan de (vroegere) kapel van de kliniek.

Op de achterzijde van het werk schreef de kunstenaar:
"Reconaissance à la St Vièrge, en remerciement au chirurgien D. Glibert et au personnel de la clinique de Waterschei."
Het werk is gedateerd 7 december 1942

Centraal afgebeeld staat een moeder, die – met andere dochter Eveline aan haar rokken - haar babydochtertje haast triomfantelijk in de lucht houdt voor Moeder Maria. Deze is in het wit gekleed, evenals de dokters (waaronder dokter Glibert en waarschijnlijk ) en het verplegend personeel (Dochters van het Kruis).

De verbondenheid met de steenkoolindustrie van Waterschei is met enkele mijnwerkers duidelijk aanwezig in het schilderij. Het schilderij symboliseert daarmee ook de zorg die de kliniek van Waterschei voor de hele gemeenschap garandeerde.

Met de nakende afbraak van het André Dumontziekenhuis in het vizier schonk Ziekenhuis Oost-Limburg, eigenaar van het doek, het werk in 2015 aan het Emile Van Dorenmuseum.

Door de nauwe verbondenheid van het doek met Waterschei en de religieuze thematiek heeft het schilderij in de Christus Koningkerk van Waterschei met een langdurige bruikleen een goede thuis gevonden.

Het Emile Van Dorenmuseum bewaart een voorstudie van het werk, naast enkele foto's waarop Minders in zijn atelier aan het doek aan het werken is. Ook ontving het museum in 2017 de speld van dochter Murielle Minders die deze al die jaren bewaard had.