Charlotte Peys (2019)

De Stiemervallei is een wat verscholen beekvallei die vijf Genkse wijken (Waterschei, Winterslag, Bret, Termien en het centrum) verbindt. De stad Genk wil de Stiemervallei opwaarderen tot een blauw-groene levensader doorheen de stad. De opwaardering van de vallei heeft grotendeels betrekking op toerisme, milieu en mobiliteit, maar daarnaast nam de stad ook de beslissing om een artistiek luik toe te voegen als een zijpaadje naast het masterplan.

Gedurende een aantal maanden gebruikte illustrator/kunstenaar Charlotte Peys de Stiemervallei in Genk als haar foerageergebied. Regelmatig resideerde ze een week in het Emile Van Dorenmuseum van waaruit ze op artistieke sprokkeltocht ging langs de Stiemerbeek. Ze liet zich leiden door de stroming, door de blik van anderen, door potloodlijnen op papier en tracht alle ervaringen te vertalen naar kleine, poëtische ingrepen in woord en beeld. Het resultaat zijn onder andere een reeks tekeningen, zogenaamde beekpersonages, waarvan er een aantal in de collectie van het Emile Van Dorenmuseum belandde.