Charlotte Peys (2017)

Illustratrice Charlotte trok in het voetspoor van Armand Maclot (1877-1959) doorheen Genk en zijn landschap, op zoek naar inspiratie.

Het resultaat werd Horizonpost: één grote tekening, die ze in zestien stukken knipte. De postkaarten die zo ontstonden – allemaal fragmenten van hetzelfde landschap – stuurde ze op naar nazaten van mensen die in nauw contact stonden met Armand Maclot, waaronder kleinkinderen van kunstenaars Marten Melsen (1870-1847) en Oscar Bronckaers (1899-1977). Op deze manier communiceerde ze doorheen tijd en ruimte met hem over haar ervaringen en bevindingen, over het landschap, kijken en kunst. Naderhand voegde ze de puzzel van zestien afzonderlijke landschapsfragmenten weer samen, tot een mijmeringsvol geheel.