#39 - Portret van de gastheer

Een klein meesterwerk uit de collectie van het Emile Van Dorenmuseum is een portret uit 1911 van landschapschilder Emile Van Doren, terwijl hij gezeten aan een tafeltje in Hôtel des Artistes geniet van een glas bier en er de krant leest. De kast met glazen en flessen, en de weerspiegeling van het licht hierin, is bijzonder meesterlijk geschilderd. Deze aquarel werd gemaakt door de Britse aquarelliste Elinor Barnard (1872-1942). In de collectie van het Emile Van Dorenmuseum bewaren we ook een foto van de plek die we hier afgebeeld zien. De foto is op de achterzijde gedateerd (april 1908) en bevat het opschrift ‘Etienne et le père François’. Wie ze zijn weten we (vooralsnog) niet, maar vooraan links, zittend op een statige stoel die ook vandaag nog steeds in villa Le Coin Perdu staat, herkennen we zonder meer Emile Van Doren zelf.

Elinor Barnard zocht Genk op in de winter van 1910-1911 en verbleef er enige tijd. Mogelijk was ze in het gezelschap van een tante, die sinds lange tijd leed aan een longziekte en hoopte dat de frisse dennen- en heidelucht beterschap konden brengen.
Barnard portretteerde de gastheer en –vrouw van het Hôtel des Artistes. Het portret van Emile Van Doren wordt bewaard in het Emile Van Dorenmuseum. Het andere portret van de 49-jarige Cidonie schonk Fanny Van Doren bij testament aan Maria Dijlst, de laatste dienstmeid van de familie Van Doren. Op de achterzijde van het portret van Cidonie Raikem kleeft een handgeschreven briefje van Fanny, die aan de lezer en toeschouwer van de aquarel toch wilde meegeven dat

c’est bien son magnifique sourire, mais le bas du visage est beaucoup trop large.”
(“Het is zeker haar magnifieke glimlach, maar de onderkant van het gezicht is veel te breed.”)

Met dit briefje wilde Fanny dus eigenlijk laten weten dat haar moeder nog mooier was dan Elinor Barnard haar afgebeeld had. Voor zover we weten werd Fanny niet geportretteerd door Barnard, maar we bewaren in de collectie wel een verhalenbundel van de Amerikaanse schrijver Henry James. Uit de kleine dedicatie vooraan in het boeken leren we dat Fanny het van haar cadeau kreeg op nieuwjaarsdag 1911.
Elinor Barnard zocht Genk vermoedelijk slechts een keer op. Twee jaar later verhuisde ze voorgoed naar Amerika, waar ze bekend werd als een society-schilder, gespecialiseerd in kinderportretten.

Foto's:

  • Emile Van Doren in Hôtel des Artistes (1911), aquarel op papier, door Elinor Barnard.
  • Emile Van Doren (links vooraan) met drie onbekende figuren in Hôtel des Artistes. De foto is gedateerd april 1908 en bevat het opschrift 'Etienne et père François'.
  • Portret van Cidonie Raikem uit 1911 door Elinor Barnard (bewaard in privébezit).