#13 - Bezoekt Genk!

Deze bijzondere toeristische affiche werd zo'n negentig jaar geleden gedrukt. De boodschap was duidelijk: BEZOEKT GENCK. De affiche is gedrukt bij de bekende, Antwerpse (steen)drukkerij Fr. de Smet. Van de ontwerper kennen we enkel de initialen Y.B, die in de rechter benedenhoek staan. Wie achter deze twee letters schuilgaat, is ons tot vandaag nog altijd niet bekend. Wie meer weet, alle info is welkom!

De affiche kunnen we, door de schrijfwijze van Genck met -ck ergens dateren in de beginjaren '30 van de vorige eeuw. Opvallend aan deze affiche is dat naast het natuurlijke landschap van Genk ook de architecturale schoonheid van de steenkoolindustrie een hoofdrol krijgt. Tot deze tijd was het in hoofdzaak het natuurschoon dat Genk als toeristische troef op de kaart had gezet, gestimuleerd ook door de honderden landschapsschilders die Genk en zijn landschap geschilderd hadden. Door de herkenbare toren van de Heilig Hartkerk kunnen we relatief zeker stellen dat de mijn van Winterslag model stond voor deze affiche.

De eigentijdse vormgeving en lettertype laten duidelijk zien dat het ontwerp van deze affiche niet door de eerste de beste gebeurde. Het ontwerpen van affiches was in deze periode een belangrijke kunstnijverheid, waar ook tal van kunstenaars in actief waren. Van deze affiche kennen we vooralsnog geen tweede exemplaar, maar via deze weg komen we misschien nog een ander exemplaar op het spoor. De affiche die wij in de collectie bewaren, lijkt ook niet volledig afgewerkt. Let bijvoorbeeld op de witte delen in de letters O en G. Zou het misschien een proefdruk geweest zijn van een affiche die nooit in productie ging? Er zijn nog heel wat vragen te beantwoorden over deze affiche en zijn maker, maar het is zonder meer een bijzonder collectiestuk dat getuigt van een tijd die ondertussen ook al weer lang geschiedenis is.