#100 - Zicht op zee

Voor het project RESET Emile Van Doren - van 21 juni 2020 t/m 20 juni 2021 in het Emile Van Dorenmuseum - zet kunstenaar Gert Robijns een volgende stap in zijn RESET-traject, met hier de relatie landschap en kunst als stevig fundament.
Centraal staat de installatie ZICHT OP ZEE, een monumentale, sculpturale ingreep rond villa Le Coin Perdu. Ze verandert de plek van uitzicht en van betekenis. Een meer dan vier meter hoog metalen geraamte omsluit de voorzijde, zijgevel en gedeeltelijke achterzijde van de villa. Het bovenste driekwart is bedekt met spiegellamellen, die het omliggende landschap reflecteren. De voormalige kunstenaarswoning van Emile Van Doren gaat daardoor op in dit landschap. Binnen en buiten, verleden en heden, het geschilderde en feitelijke landschap worden door deze ingreep met elkaar verbonden en in directe dialoog gezet. De spiegels fragmenteren en kadreren de bomen rondom, als een op het ritme van de seizoenen veranderend schilderij. Maar met licht en spiegeling in plaats van verf en doek. De horizon is eindeloos, reikt tot aan de zee, en er voorbij. Dit levende tableau is als een nieuwe huid, een tijdelijke jas, een moment van reflectie. Visuele reflectie, in de letterlijke zin van het woord, en inhoudelijke.

ZICHT OP ZEE verandert met elk jaargetij. En zo ook RESET Emile Van Doren, waar Gert Robijns enerzijds zijn artistieke praktijk in relatie brengt met de landschapstraditie van Genk en Emile Van Doren, en terzelfdertijd in dialoog treedt met Hugo Duchateau. Deze intergenerationele uitwisseling levert een intrigerend samenspel van interventies buiten en binnen, voor en achter de spiegel. In de tentoonstelling binnen de museummuren, achter de spiegel, staat het schilderwerk van Hugo Duchateau in direct verband met de historische collectie landschapschilderijen.

RESET Emile Van Doren creëert een tijdelijke pauze, tussen wat was en komen gaat. Een moment om stil te staan en te reflecteren over de toekomst, over het landschap en kunst. Over de toekomst van villa Le Coin Perdu, van het museum en zijn ambities.
Na vier seizoenen vervelt villa Le Coin Perdu opnieuw, als uit een cocon, wanneer ZICHT OP ZEE weer gedemonteerd wordt. Maar niet zonder een spoor na te laten. Fysiek, doordat een fragment ervan ter plaatse blijft, mentaal door het veranderingsproces dat het in gang zette.