Stijn Cole (2019)

1:1 / SAUTADET
Stijn Cole
Tuin Emile Van Dorenmuseum
(realisatie voorzien voorjaar 2020)

Het vertrekpunt van deze watersculptuur is een 1:1 uitsnede van het ene landschap in een ander binnenbrengen.

Stijn Cole maakte een afdruk van een rotsachtige rivierbedding in Frankrijk en installeert die als een waterpartij in Genk. Hiermee legt hij een mentale link naar het Emile Van Dorenmuseum als huis van landschap en kunst en naar het 19de-eeuwse Genk, als station d’artistes.

Zoals vroeger de kunstenaars fragmenten van het Genkse landschap meenamen – in potlood of verf, op papier of op doek – zet Stijn Cole met dit werk de omgekeerde beweging in: hij brengt een stuk van een ander inspirerend landschap naar Genk.