OEVERLOZE GESPREKKEN IN DE STIEMERVALLEI met Charlotte Peys

Charlotte Peys nodigt je van woensdag 23 t/m zondag 27 september uit voor een oeverloos gesprek in de Stiemervallei. Een één-op-één ontmoeting aan een tafel langs de Stiemerbeek in Genk. Op basis van geïllustreerde kaarten en een gesprek word je uitgedaagd om anders te kijken naar de beekvallei.

Het voorbije jaar ruilde Charlotte Peys als kunstenaar in residentie van het Emile Van Dorenmuseum de stedelijke omgeving van Gent regelmatig voor de Stiemerbeekvallei. Een aantal resultaten verzamelde ze online in haar logboek van een beek.

Van 23 t/m 27 september loopt Charlotte met een tot de verbeelding sprekende constructie op haar rug langs de Stiemerbeek op zoek naar ontmoetingen. Het gesprek is geen lotsbepaling, persoonlijkheidsanalyse of toekomstvoorspelling. Het is een uitnodiging om in naam van de beek te spreken en je blik ten opzichte van de beekvallei en je binnenwereld te verschuiven. In het oeverloos gesprek vervagen de grenzen tussen jezelf en je omgeving.