Herita - netwerk open monumenten

Het Emile Van Dorenmuseum maakt deel uit van het Herita-netwerk voor open monumenten.

Herita vzw is een onafhankelijke ledenbeweging en een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.

Net als voor iedereen is het Emille Van Dorenmuseum gratis toegankelijk voor leden van Herita. Je krijgt er ook een gratis postkaartpakket ter waarde van €3 op vertoon van je lidkaart.