Collectiebeleid

De collectie van het Emile Van Dorenmuseum groeit voortdurend aan.Het collectiebeleid spitst zich toe op vier thema's, gebaseerd op de inhoudelijke lijnen van het museum:
  1. leven en werk van Emile Van Doren zelf. Het museum is ondergebracht in zijn voormalige woonhuis, en draagt zijn naam. Om die reden streeft het museum ernaar een volledig beeld van Emile Van Doren als persoon en als kunstenaar te kunnen schetsen. Ook het leven en werk van Armand Maclot, die vanuit Antwerpen rond 1910 van Genk zijn thuis maakte, wordt actief verzameld.
  2. leven en werk van kunstenaars die Genk en de Limburgse Kempen in beeld brachten voor de Tweede Wereldoorlog. Het museum brengt het verhaal van Genk als station d'artistes, waar driehonderd of meer kunstenaars zich lieten inspireren door de Limburgse Kempen, zijn landschap en bewoners. Dit aspect wordt expliciet ingeschreven in het collectiebeleid. In uitbreiding verzamelt het museum ook de objecten, archiefstukken, affiches, postkaarten,... die het leven van het oude Genck en de Limburgse Kempen in deze periode illustreren en het verhaal van het museum inhoudelijk ondersteunen.
  3. Het Emile Van Dorenmuseum wil bovendien het geheugen van het landschap in Genk en omgeving bewaren, verzamelen en ontsluiten.
  4. landschap en kunst in de 21e eeuw. De historische collectie van het Emile Van Dorenmuseum wordt aangevuld met werken van residentiekunstenaars en hedendaagse interventies in het museum, zijn tuin en het Genkse landschap.

 

Met dit alles bouwen we het Emile Van Dorenmuseum uit tot een huis waar landschap en kunst centraal staan en het (visuele) geheugen van het Kempische landschap bewaard wordt.


De collectie van het Emile Van Dorenmuseum wordt bewaard in het stedelijk cultureel erfgoeddepot, ondergebracht in de stadsbibliotheek en gerealiseerd met de steun van Provincie Limburg en Erfgoedcel Mijn-Erfgoed.